Twitter
Keynote Frank van Massenhove
Tweets #cvimc
Frank Van Massenhove (1954) is topman van de FOD Sociale Zekerheid en een vurig pleitbezorger van ‘het nieuwe werken’: een andere werkcultuur die de mens centraal stelt en die steunt op respect, resultaten en vertrouwen.

Hoe worden je medewerkers en collega’s de regisseurs van hun eigen leven?
 
Frank Van Massenhove is een overheidsmanager met een missie. Onder zijn leiding werd de FOD Sociale Zekerheid omgevormd tot een voorbeeldorganisatie, waar ook veel privébedrijven inspiratie in zoeken en vinden. Ambtenaren mogen er hun eigen chefs beoordelen en een overgrote meerderheid van het personeel mag thuis werken. Zo’n vooruitstrevend hr-beleid wordt nog altijd argwanend bekeken. Ten onrechte, beweert (en bewijst!) Van Massenhove. Stop met te zeggen waar en wanneer je weknemers moeten werken. Kijk in de eerste plaats naar hun resultaten. It’s all about the results. Op de FOD Sociale Zekerheid zijn de prikklokken stilgevallen en toch wordt er harder en efficiënter gewerkt. Frank Van Massenhove vertelt u hoe dat kan. En waarom een andere kijk op werken nodig is.

Overheidsmanager van het Jaar
Frank Van Massenhove groeide op in Zerkegem (Jabbeke) en vond in boeken en muziek het middel om de wereld te leren kennen. Hij studeerde rechten aan de Universiteit Gent. In zijn vrije tijd werkte hij mee in de Wetswinkel. Na zijn studies ging hij aan de slag als werkgelegenheidsinspecteur.
In de jaren tachtig werd hij door Luc Van den Bossche naar de socialistische partij gehaald. Zo werkte hij als adviseur op de kabinetten van Roger De Wulf en Leona Detiège, nadien als kabinetschef van de Gentse burgemeester Frank Beke. In 1999 ging hij aan de slag als kabinetschef van Frank Vandenbroucke, toen minister van Sociale Zaken en Pensioenen. 
In 2002 kwam hij aan het hoofd van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Hij hervormde de Dienst tot een eigentijdse organisatie, en werd daarvoor in 2007 uitgeroepen tot Overheidsmanager van het Jaar.
 
 Foto “Thibault Gregoire/Read My Lips”